2%

 Cum se doneaza 2% din impozitul pe venit?

Pentru a redirectiona 2% din impozitul pe venit catre ASOCIATIA EVER2EXCEL, trebuie sa completezI si sa depuI la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) doua formulare fiscale, in functie de tipul de venit realizat.

Astfel, pentru venituri din salarii pot sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit prin completarea si depunerea la Fisc a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Potrivit instructiunilor de completare a formularului 230, contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea a 2% din impozitul pe venit catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

Documentul se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

In schimb, daca obtii venituri din activitati independente, pentru cedarea folosintei bunurilor si activitati agricole trebuie sa completezi si sa depui la Fisc formularul 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania” pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit.

Trebuie sa completezi rubrica „III Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat  pe venitul net/castigul net anual impozabil” pentru virarea unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea ASOCIATIEI EVER2EXCEL.

Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

De asemenea, declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Important! Ambele formulare se completeaza in doua exemplare. Copia se pastreaza de catre contribuabilul sau de catre imputernicitul acestuia, iar originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Ce trebuie sa faci?

Pasul 1: Descarca formularul precompletat cu datele Asociatiei.

Daca ai venituri doar din salarii descarca  Declaratia 230.

Daca ai venituri din mai multe surse descarca Declaratie 200.

  • Denumire entitate – ASOCIATIA EVER2EXCEL
  • Cod de identificare fiscala – C.U.I. 34840533
  • Cont (IBAN) bancar IBAN RO39BUCU1261215944824RON

Pasul 2: Completeaza-l cu date tale si semneaza-l.

Grijile pentru calculul sumei care reprezinta 2% din impozitul platit lasa-l în seama reprezentantilor Administratiei financiare.

Pasul 3: Trimite formularul completat pe adresa noastra pâna pe data de 22 mai 2014 si noi vom depune formularul tau la Administratia Finantelor Publice de domiciliu.

Adresa noastra este:

B-dul Gheorghe Șincai nr. 9A, bl. A3, ap. 5, sector 4, cod: 40312, București

Pentru cei care au nevoie puteti gasi adresele Administratia Finantelor Publice a localitatii tale de domiciliu aici.

Termenul pentru depunerea declaratiilor este 23 mai 2015.

Daca Vvrei sa ajuti si pe ali sa crediteze viitorul (pay forward) strange cat mai multe formulare de la colegi sau prietenii tai, care vor sa redirectioneze 2% pentru ASOCIATIA EVER2EXCEL. 

Contacteaza-ne la T/F: +40.21.330.1873 M: +40.757.600.400, E: contact@exelo.ro.

Noi vom depune formularele voastre la Administratiile Finantelor Publice.

Temei legal

Potrivit Codului fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

In categoria entitatilor nonprofit sunt incluse: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit, iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

Exista doua categorii de contribuabili care pot directiona 2% din impozitul pe venit. Este vorba despre cei care obtin venituri din salarii si cei care realizeaza venituri din alte tipuri de surse. Mai exact, conform Codului fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si orice alte operatiuni de acest gen.